سال 86 - آبان ماه

نیازمندی ها : قسمت اول : 12 / 8 / 86 
نمایشگاه :
به تعدادی عکس شهید - هر چی رنگی تر و بزرگتر بهتر - جهت برگزاری نمایشگاه نیاز مبرم داریم .
از کجا باشد یه چه سنی یا با ریش و بی ریش مهم نیست . فقط طوری باشد که نشان دهد برای تهیه اش قیمت بالایی هزینه شده !
ستاد دردمندان و دلدادگان راه شهدا !!؟

استمداد فوری :

آیا کسی مطلبی ددرباره زندگی شهید فحمیده !! برای مطالعه به من امانت میدهد . یک روزه برمی گردونم .

شب سیزدهم ابان . معاونت فرهنگی آموزش پرورش

تنها :

به یک عدد قلب با صفا و عاشق که عقلش برسد فاصله بین عشق و خود خواهی اندازه زمین تاآسمون است نیاز مبرم داریم .

روزگاریست همه عرض بدن میخواهند

همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند

 دیو هستند ولی مثل پری می پوشند

 گرگهایی که لباس پدری می پوشند

 آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند

/ 0 نظر / 3 بازدید