سال 89 - فروردین ماه

و من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

ایات قران همشون می تونن برای یک عمر ادمی کفایت کنن من جمله ایه بالا

می خوای شهید محشور شی ؟ بسم الله

مومن باشی یعنی ایمان داشته باشی بعقایدت و بتونی ازشون دفاع کنی

رجال . مردونگی . صداقت داشته باشی و خصوصیات مردان الهی رو در وجودت پرورش بدی . درین دوران ترویج و حتی ارزش بودن نامرادی و نامردی مرررررررردونه پای کار بمونی و بهیچ قیمتی و برای هیچ کف و سوت و صلواتی و برای هیچ عرض و ابرویی مردونگیتو نفروشی

صدقوا . گفتم که رو راست باشی و از مقابله نهراسی و تقیه نامناسب برای رسیدن بدنیا رو با تقیه ارزشی اسلامی اشتباه نگیری

عاهدوا الله . یادت باشه برای دنیا و مردمشو راضی کردن اونا نیومدی و عهد تو عبودیت و کااااااااااررررررررر برای رضوان الهیست

منهم من قضی نحبه : اره یه عده زود یا دیر میرن و تو رو تنها میون این زمونه ای که هر کی بظن خودش تو رو می سنجه بدون قدرت دفاع رها می کنن تا یادت باشه رها شدنت ازمایشیه که ببینن یادشون می کنی و یاریگریشونو حس می کنی یا نه ؟ شیرجه می زنی تو دنیا برای غرق شدن

منهم من ینتظر : و اینجاست که دیگه باید انتظار بکشی تا تو رو هم ببرن و چون تو بالایی ها رو رعایت کردی این انتظار فقط دیر یا زود داره و نه سوخت و سوز

نگاهت باید از بالا و خیلی بالا بدنیا باشه تا همه دنیا رو ریز ببینی و اون وقته که سرگیجه میگیری ازین همه بزرگ بینی های آدم کوچولوهای دنیا که چه جوری و برای چه چیزایی همه فکر و ذکرشونو متمرکز کردن و چنان غرق در محبتا یا کینه ها شدن که انگار چه خبررررررررره. عاموووو ول کن دیگه ووووووی می چه خبره . لهجه رو داشته باش . ته گود عربونه ها

داری منو ؟ گرفتی ایه رو ؟ هووووووووی با تواما . تو که ماشالله هزار ماشالله معلمی !!! دیگه چرا !!!؟ و اینست دست یاریگرمحبوبی که هر چی داری ازوست و هر چه هم نداری ازوست

/ 0 نظر / 4 بازدید