سال 82 - اردیبهشت ماه

اولین پست وبلاگی من

« شرم » 
در لحظه هایی که در مقابل بدی ها ، زشتی ها ، ناسپاسی ها ، خودبینی ها ، غرورها ، تعصب ها ، جهالت ها ، گناهان ،‌ ناشکریها و بدمستیها ، خوبی ، وفا ، پرده پوشی ، محبت ،‌منت ، نعمت و بزرگواری دیده می شود ، حقیقتاً شرم چه واژة حقیر و زبونی در بیان حالت من است ! 
خداوندا ، دیگر حتی نمی توانم بگویم شرمسارم ! 
فقط مبهوتم و متحیر . 
خدایا ، نمی توانم بگویم ممنونم ! فقط مبهوتم ، مبهوت . 
حال چگونه عمل کنم به « لئن شکرتم لازیدنکم » که من نمی توانم شاکر باشم و تو ، لحظه به لحظه به آن می افزایی ؟ 
فقط می توانم بگویم ، نه نمی گویم ، بلکه عمل می کنم که : 
سرافکنده ام !! 
« همین ـ سید ـ 8/7/77 »

 

جمعه ٢۶ اردیبهشت ۱۳۸٢ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ


جمعه ٢۶ اردیبهشت ۱۳۸٢ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ

/ 0 نظر / 3 بازدید